Aufnäher

Aufnäher

Aufnäher klein

10x10 cm / 6x12 cm

 

patch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflage 10 50
1-farbig 0,80 Euro 0,60 Euro
2-farbig 1,20 Euro 1,00 Euro
3-farbig 1,80 Euro 1,60 Euro
4-farbig 2,20 Euro 2,00 Euro

inkl. MwSt / Zzgl. 6 Euro pro Sieb

 

Backpatches

 

backpatch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflage 10 50
1-farbig 1,50 Euro 1,00 Euro
2-farbig 2,00 Euro 1,50 Euro
3-farbig 2,50 Euro 2,00 Euro
4-farbig 3,00 Euro 2,50 Euro

inkl. MwSt / Zzgl. 6 Euro pro Sieb